Tomato Mutants Archive
HomeBrowse & Search > Strain List > Strain Detail

Strain Detail

Basic Information

Strain Id TOMJPT00091 
Strain Type T-DNA tag lines  
Cultivation record  
Total harvested seed 0.5ml  
Request
  set
 
Reference
>> Please submit your publication.

T-DNA

T-DNA 1
Seq Primer RB
Hit Region SL2.40ch05:61023365..61023948
TOMATOMISC GBrowse
Flanking Sequence CWWTGTGCTTAGCTMTTAAACTCCAGAAAC
CCGCGGCTGAGTGGCTCCTTCAACGTTGCG
GTTCTGTCAGTTCCAAACGTAAAACGGCTT
GTCCCGCGTCATCGGCGGGGGTCATAACGT
GACTCCCTTAATTCTCCGCTCATGACCCTA
CCCTCCTAAGGCCCCATCTTGTGTGACTAC
ACTAGATATATTGTTATTGTTGTTATTTAC
CTTTCTGTTTATTAGATAGACAAACAATTG
TATAACCTAGCGATGATATTCCACATCATA
TAAATCTTATTTCTGCATTGAGAAGTGTGA
TCTGAAAAGGACAATGTACATTGCATTTGT
CTTCATGTGTTCTCTTGCTCTGCAGTAACA
CATCCAGTGTAATCTCATAAGTGGGTGTGG
GAAGGGTAGGATGTACACATACTTTACTCG
TACCTTTGTGGGGGTAGAGAGGTTGTTTCA
GATATACCTCAGCACAATGACGCATTACCA
GAACAGGCTAGAAAAGAAAAAAAATAATGC
AAAAAGTGGCAAGCTAAAAACAACCAGTGA
AGCAAAGAAGTAACAAATAAAAGATGTAGT
AAAAGATACTACATAAGTATTAAATAATAA
TACTACTTATAAGGCAAAGGGCAGACTAGC
CCCCTATCTTCCACATAAAGGTGCTACRGC
ACTCGACTACCTACCAACATTCTACCTTAT
CTCGACCTCCAAACTTCCTATCAGGGTCAT
GTCTAGTGATTARATTGTCATGTCTGCTGA
CCCCAAGTCTTCTCATCCCTAGCTCAGATG
TAATCACGGGTGGGTGCAATTCTTTKACCG
GGRAWCTTKGAAATATTTGTGAS

Close Click to full size image in new window. When you click the name of "Strain" jump to each detail page.
Data setting error.