Tomato Mutants Archive
HomeBrowse & Search > Strain List > Strain Detail

Strain Detail

Basic Information

Strain Id TOMJPT00096 
Strain Type T-DNA tag lines  
Cultivation record  
Total harvested seed 0.6ml  
Request  
Reference
>> Please submit your publication.

T-DNA

T-DNA 1
Seq Primer RB
Hit Region SL2.50ch05:5934501-5935800
TOMATOMISC GBrowse
Flanking Sequence TGCTCTTMACGTTGCGGTTMTCT-ATTTTT
TTTTATATTTTTCTATATTTTCAATACAGG
TAATGGTTCATTGAATGAAAATTCATGTTT
ATTATTGTAATAATTATACAATGTTCTATT
ARATTTATAAATTTGAA-TATATGTGCGTT
CGTTAATGTGTTGARAATTGTATATGTCCA
TAACGTAAGTGTATATAATTTTTTTTGGAG
KGTTTTTCTTTTGAAAACTGGTTTCAAKGT
TTATCGTAAACGGCAGTATATTGTAGCAGT
AATTTCAATTTTCARACCAGCCCGGGCCGT
CRACCMCSCGKGCCCTAWAGKGAGTCGWAT
WAMAA

Close Click to full size image in new window. When you click the name of "Strain" jump to each detail page.
Data setting error.