Tomato Mutants Archive
HomeBrowse & Search > Strain List > Strain Detail

Strain Detail

Basic Information

Strain Id TOMJPT00012-1 
Strain Type T-DNA-tagged lines 
Cultivation record  
Total harvested seed 0.4ml  
Request Condition  Transgenic Permission: required
Request
  set

* We will send 3-15 seeds per set for each mutant line.

* If the seeds of the displayed line are out of stock including sterility, we will send mixed seeds (20-30 seeds) of sibling plants.

Reference
>> Please submit your publication.


Photo

*Click photo to enlarge.

T-DNA

T-DNA 1
Seq Primer RB
Hit Region SL3.0ch02:35405563..35404918
TOMATOMISC GBrowse
Flanking Sequence GCCTTCGTACTAAGACCATAAATCCAAAAT
ATCTAATTATTGATAAAAGATAGTAATACA
AAAGCTCACCTACATTATCTTAATATATTT
TATAAATACAAGTCTTTGATATATAATAAC
AACTAGAAAGAACACTACAAACTTATTTAT
GAAATATAATTAAGTACCGAACATAATGGC
TATGAAAGGGACTAGATATGGAGAACTCAT
GCGAGTTCACTATTTTTGAAATTCTGATGT
GTGCACCTTATGAATATATAACAGGAATAT
ATAGAAATTTTGTTAAAAAAATATTACTTA
TAATGTAACGAAAATATTAATAGTCATACC
ACGTCAATTATTAATTTTAATTGCCTTATT
TTTATAGTTACTTTTTAAAAAAAAAACATG
ATAAATAAAATAATTCGAAAAGAATATTAA
AGAGTGTTGTAAAACGAGAGGAAAATATGA
GAATACCCANATAATAGTGATAGATAAATG
TTGATGGAGATATAGAGTGGAAAATACTAT
TTCAATTCTTCAAGNNNGNNNNANGGGTGA
AGCATGCCTTTTATAGGATNAAAATCATCG
GTTTACATGCTAANCAATTATGTTAGAANA
CTTNATTNANNNNNTCCTNNATAGGNNNTN
ACGTTAGGNGTNNNTGANNANAATGCCNAC
CAATTAGNGNATTNGAANNNCCNTTGGNNA
TNNANGAATGGNTCCNTAANCCNNNNNNNA
ANNCNGGNNAAAANTNNGGNNNAAANNNN
T-DNA 2
Seq Primer RB
Hit Region SL3.0ch01:8813562..8813818
TOMATOMISC GBrowse
Flanking Sequence ATCAGACTTCGAAAGAGTATATCTAACCTC
AAGAACTGAACAAGTGAGGCTAACAAGATC
TCATGTCGGCCTCGGCCTCCTATGTTGCTC
CCTCATCAAGGTGGTTCGTCCATAACACCT
TTACGGTCGCCACCTTCTTGTTCTTCATCC
ACTTCACTTGGCGATCTAAAATTTCAACTG
GAACCTCGTCATAATAAATGTTCTCATCGA
CTCCTAACCCCTCAACAGGCAGGATGGATG
TTGTATCACCTGGAAACAAGCAATCGTGTA
ACCCTAAAGAGAGCGGCCN

Comments

T-DNA1> Intergenic; Solyc02g062920; Upstream_<200bp || T-DNA2> Intergenic; Solyc01g011397; Upstream_<1Kbp  

Close Click to full size image in new window. When you click the name of "Strain" jump to each detail page.
Data setting error.