Tomato Mutants Archive
HomeBrowse & Search > Strain List > Strain Detail

Strain Detail

Basic Information

Strain Id TOMJPT00911 
Strain Type T-DNA tag lines  
Cultivation record  
Total harvested seed 0.8ml  
Request
  set
 
Reference
>> Please submit your publication.

T-DNA

T-DNA 1
Seq Primer RB
Hit Region SL2.40ch07:21231316..21231696
TOMATOMISC GBrowse
Flanking Sequence GAGTGGATCCTTTTAAAGTTTAAGTAGTTC
ACTTAAGGAAGCATGAATATAAGTGAAAGA
AGTAAAGCGAAGAATCAAAGTGACAACAAT
CAAAGAAAGCCGAAGAACAGGACAAACAAA
AGGGAAGGAAATTCAACGCATGAATAATCA
CAATATGGTACAGGAATAATGATAAGTAGC
TAGTGTAATGATAGTAGACAAACATTTGAA
ATATACTATTAAAATTGGTAGAACAACTTC
ATTATTTTTCTAGATACTCATCTCTAAATC
TCAAAAGAAGTCAGTGATCTAACTTTAAAT
AATTGGCAACAGAAGGATGCATTACCTATG
AAGTATTAAATTAATCATTTCCTTCTTGAT
TTTATGCCTATCCTTCCCGCAAACT

Close Click to full size image in new window. When you click the name of "Strain" jump to each detail page.
Data setting error.